Instalację i uruchomienie systemu należy powierzyć specjalistom. To fachowiec dokona właściwego wyboru kabla grzejnego, kontrolerów, czujników, regulatorów temperatury. Profesjonalnie wykona instalację, a zwłaszcza jej podłączenie i uruchomienie.

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane niemal na wszystkich rodzajach dachów, skutecznie likwidując nagromadzony śnieg i lód. Zapewniają drożność systemów rynnowych, zapobiegają uszkodzeniom fasad budynków, konstrukcji dachów spowodowanych oblodzeniem i niekontrolowanym spływem wody. Systemem steruje regulator temperatury z czujnikiem temperatury lub kontroler współpracujący z zestawem czujników temperatury i wilgoci. Tak skonfigurowany system automatycznie dostosowuje się do aktualnych warunków atmosferycznych przechodząc w stan aktywności, w optymalnych momentach.

Sterowanie systemami przeciwoblodzeniowymi
Sterowanie systemami przeciwoblodzeniowymi oparte jest na załączaniu i wyłączaniu systemu w zależności od:

  • zmian temperatury powietrza
  • występowania wilgoci na chronionej powierzchni.

Dokonując wyboru rodzaju sterowania należy uwzględnić następujące czynniki:

  • wymagania użytkownika związane z działaniem systemu,
  • koszty wynikające z zastosowania wybranego rodzaju sterowania,
  • zalety z zastosowaniem całkowicie zautomatyzowanego sterowania.